Witamy na stronie internetowej Ekonomii

"Ekonomia" jest czasopismem wydawanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi autorami są wybitni specjaliści z różnych dziedzin ekonomii i innych nauk społecznych, pracujący na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach.

Poniżej, w sekcji, znajdą Państwo artykuł wstępny Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW prof. Mariana Wiśniewskiego oraz Redaktora Naczelnego Ekonomii prof. Krzysztofa Opolskiego.

Wersja elektroniczna czasopisma

Obecnie czasopismo jest dostępne również w wersji elektronicznej, co wiąże się szeregiem udogodnień dla prenumeratorów i autorów:

Dostęp do informacji o naszych artykułach

Informacje o naszych artykułach są dostępne w następujących miejscach:

Lista stron w serwisie

Wejście dla zarejestrowanych użytkowników

Autoryzacja dostępu do artykułów czasopisma Ekonomia. Proszę podać swój identyfikator i hasło:
identyfikator
hasło

Jeśli nie jesteś prenumeratorem, a chcesz otrzymać dostęp do materiałów darmowych, to wpisz identyfikator: gosc, hasło: gosc

https://www.regions-et-departements.fr/

Prenumerata Ekonomii

Proszę wybrać odpowiednią opcję:

Wymagania dotyczące manuskryptów

Izabella Witecka
00-241 Warszawa,
ul. Długa 44/50,
tel.: 831-47-25,
https://www.tarif-lettre.com/

Informacje

Uwagi

Informacje dla prenumeratorów

W tym dziale znajdują się informacje przeznaczone dla naszych prenumeratorów; poruszane są przede wszystkim kwestie techniczne związane z elektroniczną wersją czasopisma.

Informacje dotyczące sposobu dostępu do artykułów on-line oraz ich odczytu są dostępne w menu Podstawowe informacje.

W razie problemów z dostępem do czasopisma lub otworzeniem do czytania artykułów proszę kliknąć menu Pytania/rozwiązywanie problemów.

Osoby, które prenumerowały papierową wersję czasopisma, a chcą mieć dostęp do wersji elektronicznej proszone są o zarejestrowanie się (menu Rejestracja). Po zweryfikowaniu tożsamości zarejestrowanej osoby dostanie ona (bezpłatnie) dostęp do elektronicznej wersji Ekonomii.

Podstawowe informacje i profil czasopisma

"Ekonomia" (ISSN 01137-3056) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adres redakcji:

00-241 Warszawa,
ul. Długa 44/50,
tel.: 831-47-25

Redaktor naczelny: Krzysztof Opolski
e-mail: kopolski@wne.uw.edu.pl;
tel.: 554-91-48

Sekretarz redakcji: Izabella Witecka
e-mail: iwitecka@wne.uw.edu.pl;
tel.: 554-91-39

Profil czasopisma jest opisany w artykule wstępnym Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW prof. Mariana Wiśniewskiego oraz Redaktora Naczelnego Ekonomii prof. Krzysztofa Opolskiego. Miłej lektury!

Rada Programowa i Komitet Redakcyjny

Rada Programowa: Komitet Redakcyjny:
Wojciech Charemza
Marek Dąbrowski
Stanisław Gomułka
Witold Koziński
Witold Morawski
Andrzej Olechowski
Bogusław Pietrzak
Włodzimierz Siwiński (przewodniczący)
Jerzy Wilkin
Marian Haliżak
Zbigniew Hockuba
Tadeusz Kasprzak
Agnieszka Kopańska
Krzysztof Opolski - przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
Wojciech Otto
Mieczysław Socha
Izabella Witecka - sekretarz Komitetu Redakcyjnego
Tomasz Żylicz

Wydawnictwo

Adres wydawnictwa:
Nowy Dziennik Sp. z o. o.,
00-660 Warszawa,
ul. Lwowska 11/1,
tel./fax: 831-47-25,

Skład i druk

Skład: Nowy Dziennik Sp. z o.o.
Druk: "Stardruk", Lwowska 11

Strona internetowa czasopisma

Projekt, opracowanie, grafika: Erudis Process Management, Dział aplikacji WWW. Na stronie zostały wykorzystane elementy graficzne autorki szaty graficznej czasopisma Hanki Milanowicz.

Uwagi

Odpowiedzialność za informacje i poglądy zawarte w artykułach ponoszą Autorzy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Zapraszamy do niej wszystkich: naukowców, studentów, przedsiębiorców, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami, a także firmy, chcące na naszych łamach reklamować swoje produkty lub usługi.

Serie tematyczne

Zakres tematyczny Ekonomii jest bardzo szeroki, ale okazało się, że w naturalny sposób wykrystalizowały się pewne szczególne serie tematyczne, którym poświęciliśmy specjalne rubryki:

Dydaktyka nauczania ekonomii
Z praktyki gospodarczej
Studencka aktywność naukowa
Oczywiście lista serii tematycznych nie jest zamknięta, a ich obecność absolutnie nie powinna ograniczania autorów w doborze tematów publikacji.

Studenci do pióra!

Nasz łamy są otwarte również dla studentów. Specjalnie dla nich przeznaczona jest rubryka Studencka aktywność naukowa.

Opiekę nad tym działem sprawuje Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego.

Prosimy o nadsyłanie artykułów do prezesa Koła:
Piotr Modzelewski
tel.: 0 608 305 505

Reklama

Zapraszamy do reklamowania się w "Ekonomii", zarówno w czasopimie jak i na naszej stronie internetowej.

Reklamy w czasopimie mog± być umieszczone na wewnętrznych stronach okładek oraz na ostatnich stronach pisma.

Reklama na stronie internetowej może mieć postać standardowego banera (460x60 px). Reklamodawcy otrzymuj± co tydzień raport liczby wy¶wietleń banera oraz liczby kliknięć banera (CTR).

W sprawie reklamy (szczegółowe warunki, cennik) należy kontaktować się z sekretarzem redakcji, pani± Izabell± Witeck±